Wat is werkteam Feijenoord?

Stichting werkteam Feijenoord is de overkoepelende organisatie, die zich bezighoudt met de ondersteuning van jongeren op verschillende leefgebieden.

Sinds 2013 is Werkteam Feijenoord actief in Rotterdam- Zuid op het gebied van advies geven en informatie geven en hulp bieden aan jongeren. De stichting zet zich voornamelijk in voor jongeren tussen de leeftijd 14 t/m 30 jaar, welke middels begeleiding een extra steuntje in hun rug kunnen gebruiken.

De doelstelling waarnaar de stichting naar streeft is dat de jongeren middels begeleiding door Werkteam Feijenoord een actief persoon worden, die ook zelf weer een bijdrage kan leveren voor de wijk om zo andere jongeren te ondersteunen. Middels deel te nemen aan onze begeleiding willen we dat er een sneeuwbaleffect wordt gecreëerd. Hierdoor helpen wij de jongeren, welke na een succesvol begeleiding weer andere hulpbehoevende jongeren kunnen helpen.

De doelstelling van de stichting is het bieden van laagdrempelige hulp, bij alle denkbare vragen, welke jongeren hebben. Hierbij kan gedacht worden aan scholing, werken, drugs, geld, huisvesting. De stichting zorgt middels professionele begeleiding voor elke vraagstuk een gepaste oplossing.

Stichting werkteam Feijenoord is in staat om breed en uniek ondersteuningsaanbod te kunnen realiseren voor jongeren.