Hoe is werkteam Feijenoord ontstaan?

Een groep vrienden constateerde een probleem waar de wijk Feijenoord in Rotterdam tegen aanliep.  Dit probleem zet zich voort doordat jongeren vroegtijdig met school stoppen. Door geen dagbesteding en verkeerde vrienden belanden deze jongeren op het verkeerde pad. Mede door deze constatering hebben de groep vrienden besloten om zich in te zetten voor de wijk Feijenoord.

De missie van Stichting werkteam Feijenoord is dan ook dat elke jongeren in de wijk Feijenoord een tweede kans verdiend.

Doordat de leden van de stichting zelf ook in de wijk wonen kunnen ze op een professionele en vakkundige manier actief zijn. Hierdoor kunnen we de doelgroep goed in kaart brengen en een vertrouwensband opbouwen. Dit zorgt ervoor dat we jongeren beter kunnen begeleiden om zich verder te ontwikkelen. Hierdoor vergroten we de sociale cohesie in verschillende wijken.

Stichting Werkteam Feijenoord zet zich in om ervoor te zorgen dat jongeren zich thuis voelen in de gemeente Feijenoord en zorgen dat zij kansen krijgen om te groeien op het gebied van vrije tijd, talentontwikkeling, school en werk, alsmede dat zij zich gaan inzetten voor hun wijk en betrokken worden met zaken die voor hen relevant zijn (jongerenparticipatie).

Wat is werkteam Feijenoord?

Stichting werkteam Feijenoord is de overkoepelende organisatie, die zich bezighoudt met de ondersteuning van jongeren op verschillende leefgebieden.

Sinds 2013 is Werkteam Feijenoord actief in Rotterdam- Zuid op het gebied van advies geven en informatie geven en hulp bieden aan jongeren. De stichting zet zich voornamelijk in voor jongeren tussen de leeftijd 14 t/m 30 jaar, welke middels begeleiding een extra steuntje in hun rug kunnen gebruiken.  De

De doelstelling waarnaar de stichting naar streeft is dat de jongeren middels begeleiding door Werkteam Feijenoord een actief persoon worden, die ook zelf weer een bijdrage kan leveren voor de wijk om zo andere jongeren te ondersteunen. Middels deel te nemen aan onze begeleiding willen we dat er een sneeuwbaleffect wordt gecreëerd. Hierdoor helpen wij de jongeren, welke na een succesvol begeleiding weer andere hulpbehoevende jongeren kunnen helpen.

De doelstelling van de stichting is het bieden van laagdrempelige hulp, bij alle denkbare vragen, welke jongeren hebben. Hierbij kan gedacht worden aan scholing, werken, drugs, geld, huisvesting. De stichting zorgt middels professionele begeleiding voor elke vraagstuk een gepaste oplossing.

Stichting werkteam Feijenoord is in staat om breed en uniek ondersteuningsaanbod te kunnen realiseren voor jongeren.

Geef een reactie