Previous
Next

Streetcoach

Wat houdt het project in?

In het project ‘Streetcoach’ werven, begeleiden en zetten we rolmodellen in hun kracht. Een rolmodel is een persoon die inspireert, een nieuw perspectief biedt of een voorbeeld is. Hierbij focussen we ons op rolmodellen waar de doelgroep zich bij wijze van observatie en modelleren aan kan spiegelen, maar ook door middel van directe interactie invloed uitoefent. Een rolmodel heeft niet per definitie (direct) contact met degene voor wie hij of zij een rolmodel is, noch hoeft een rolmodel zich bewust te zijn van deze voorbeeldfunctie die hij of zij voor (een) ander(en) vervult.

Middels het project ‘Streetcoach’ willen wij vanuit een lessenreeks potentiële rolmodellen bewuster maken van hun gedrag en voorbeeldfunctie. De rolmodellen kunnen vervolgens worden ingezet op thema’s die gericht zijn op overlast, (on)gezond leefstijlgedrag, scholing, werk en talentontwikkeling. Hiermee wordt de inzet van rolmodellen onderdeel van de wijkgerichte inzet en zijn deze rolmodellen zich bewust van hun functie als rolmodel. Deze groep bestaat uit 10 deelnemers die wekelijks samen met een jongerenwerker een ronde in de wijk lopen om ervoor te zorgen dat de wijk schoon, heel en veilig is.

Geef een reactie