Hoe is werkteam Feijenoord ontstaan?

Een groep vrienden constateerde een probleem waar de wijk Feijenoord in Rotterdam tegen aanliep.  Dit probleem zet zich voort doordat jongeren vroegtijdig met school stoppen. Door geen dagbesteding en verkeerde vrienden belanden deze jongeren op het verkeerde pad. Mede door deze constatering hebben de groep vrienden besloten om zich in te zetten voor de wijk Feijenoord.

De missie van Stichting werkteam Feijenoord is dan ook dat elke jongeren in de wijk Feijenoord een tweede kans verdiend.

Doordat de leden van de stichting zelf ook in de wijk wonen kunnen ze op een professionele en vakkundige manier actief zijn. Hierdoor kunnen we de doelgroep goed in kaart brengen en een vertrouwensband opbouwen. Dit zorgt ervoor dat we jongeren beter kunnen begeleiden om zich verder te ontwikkelen. Hierdoor vergroten we de sociale cohesie in verschillende wijken.

Stichting Werkteam Feijenoord zet zich in om ervoor te zorgen dat jongeren zich thuis voelen in de gemeente Feijenoord en zorgen dat zij kansen krijgen om te groeien op het gebied van vrije tijd, talentontwikkeling, school en werk, alsmede dat zij zich gaan inzetten voor hun wijk en betrokken worden met zaken die voor hen relevant zijn (jongerenparticipatie).