Jongeren inloop House of E-sports

Samen met House of Esports en Humanitas organiseren we iedere zaterdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur een jongerenavond rondom gamen en spellen bij House of Esports aan de Persoonsdam 139. De avond is een ontmoetingsmoment voor jongeren vanaf 13 jaar uit de omliggende wijken.
Onder professionele begeleiding kunnen de jongeren gamen en tegelijkertijd ook terecht met eventuele vragen. Vanaf februari staat er iedere maand een actueel thema centraal dat door jongeren zelf wordt aangedragen. En wordt er hulp en ondersteuning geboden bij keuzes omtrent werk, opleiding of andere vormen van dagbesteding. 

Vanuit ons stichting zorgen wij ervoor dat jongeren hieraan deelnemen en gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn in de wijk. De kosten voor de professional en de ruimte wordt door Humanitas bekostigd. Wekelijks houden we bij welke jongeren er deelnemen en of ze ergens tegen aan lopen. Indien de professional ziet dat het geen enkelvoudig hulpvraag is, maar een traject dan koppelt hij dit terug aan de wijkreggiseur van Humanitas die het verder oppakt. Ook vergroten we de ouderbetrokkenheid, door ouders erbij te betrekken.

Geef een reactie