Werkteam Feijenoord
Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Werkteam Feijenoord is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die de stichting ontvangt in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Statutaire naam
Stichting Werkteam Feyenoord

RSIN 859727269

Postadres
Nassauhaven 169
3071 JJ Rotterdam

Bezoekadres
Nassauhaven 169
3071 JJ Rotterdam
Telefoon: 0614171979

Emailadres: info@werkteamfeijenoord.nl

Doelstelling

De doelstelling waar de stichting naar streeft is het vergroten van de jongerenparticipatie in de wijk Feijenoord. Aan de hand van onze projecten willen we een sneeuwbaleffect creëren. Hiermee ondersteunen wij verschillende jongeren, welke na een succesvolle begeleiding vervolgens andere hulpbehoevende jongeren kunnen helpen.

De doelstelling van de stichting is het bieden van laagdrempelige hulp bij alle denkbare vragen welke jongeren hebben. Denk daarbij aan scholing, werk, drugs, geld en huisvesting. De stichting zorgt middels professionele begeleiding voor elke vraagstuk een gepaste oplossing.

Wat wij doen​

Stichting Werkteam Feijenoord is een overkoepelende organisatie die zich bezighoudt met de ondersteuning van jongeren op verschillende leefgebieden.

Sinds 2013 is Werkteam Feijenoord actief in Rotterdam-Zuid op het gebied van advies/informatie geven en hulp bieden aan jongeren. De stichting zet zich voornamelijk in voor jongeren tussen de 14 en 25 jaar. Middels begeleiding wordt hen een extra steuntje in de rug geboden. Tot onze doelgroep behoren onder andere studenten en young professionals die aan het begin van hun carrière staan.

We hebben coaches en trainers om de jongeren te inspireren, vertrouwen te geven en te begeleiden. Zij helpen om nieuwsgierigheid om te zetten in antwoorden. Wij bieden onze trainingen, workshops, masterclasses en coaching aan jongeren uit alle lagen van de bevolking. Stichting Werkteam Feijenoord is in staat om een breed en uniek ondersteuningsaanbod te kunnen realiseren.

Bestuurders
Voorzitter: Yusuf Can
Penningmeester: Cihat Killiç
Secretaresse: Ali Remzi Dogan

Beloningsbeleid
De bestuursleden van Stichting Werkteam Feijenoord ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden welke zij verrichten voor de stichting. Alle werkzaamheden zijn vrijwillig.